Xà lách hữu cơ| Iceberg Lettuce
5
1
Đã bán
50.000đ

Xà lách hữu cơ| Iceberg Lettuce

5
1
Đã bán
50.000đ
Thông số sản phẩm
QOF-0002
VietFarm Organic Quoc Oai
Mô tả sản phẩm
Xà lách hữu cơ trồng trong nhà màng tai Quoc Oai Farm
Chat