Bưởi Hồng Tân lạc
5
22.000đ

Bưởi Hồng Tân lạc

5
22.000đ
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông Số Sản Phẩm
Q03
Tân Lạc, Hoà Binh
Mô tả sản phẩm
Tháng 11-T8 đang hết mùa
product-image
22.000đ
Kho : 16056.047
Đơn vị
Chat