Gạo lức đỏ
5
32.000đ

Gạo lức đỏ

5
32.000đ
Chọn loại hàng (ví dụ:màu sắc ,kích thước)
Thông Số Sản Phẩm
G04
Nông Phú Farm
Tân Xuân, Vân Hồ
product-image
32.000đ
Kho : 0
Đơn vị
Chat