Xà lách hữu cơ| Iceberg Lettuce
5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
50.000đ
Tạm hết

Xà lách hữu cơ| Iceberg Lettuce

5
Sản phẩm đang tạm thời hết hàng, bạn có thể đặt trước, chúng tôi sẽ giao ngay khi có hàng
50.000đ
Thông Số Sản Phẩm
QOF-0002
HTX Hữu cơ Cung Cầu
Mô tả sản phẩm
Xà lách hữu cơ trồng trong nhà màng tai Quoc Oai Farm
Chat